Bawialnia Sówki Rozwojówki, Regulamin Bawialni

Regulamin Bawialni

 1. Bawialnia jest częścią Rodzinnego Centrum Rozwoju, Wsparcia i Rozrywki ROZWOJÓWKA Marta Bartkowiak.

 2. Bawialnia jest przeznaczona dla dzieci od 6 miesięcy do 10 lat.

 3. W Bawialni dzieci przebywają pod nadzorem rodziców/opiekunów.

 4. W Bawialni jednocześnie może przebywać maksymalnie 10 dzieci.

 5. Opłaty naliczane są zgodnie z cennikiem umieszczonym przy ladzie oraz na stronie internetowej.

 6. Przed wejściem do Bawialni należy zdjąć obuwie i zmienić skarpetki na czyste. Dorośli mogą skorzystać z jednorazowych kapci, które można zakupić przy kasie.

 7. Jeść i pić można wyłącznie przy stolikach.

 8. Po skończonej zabawie należy wszystkie zabawki odłożyć na wyznaczone miejsce.

 9. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie. Są oni zobowiązani do naprawy lub odkupienia uszkodzonych przedmiotów.

 10. Bawialnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie Rozwojówki ani za szkody powstałe z winy współuczestników zabawy.

Wytyczne w związku z koronawirusem

 • Do Bawialni zapraszamy dzieci wraz z rodzicami/opiekunami bez objawów infekcji.

 • Z Bawialni nie mogą korzystać dzieci, które zamieszkują z osobą przebywającą na kwarantannie ani poddaną izolacji w warunkach domowych.

 • Po wejściu do lokalu dorośli powinni zdezynfekować a dzieci umyć ręce.

 • Dorośli powinni przebywać w Bawialni w maseczce.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *